Reprogram poljoprivrednih kredita od 6-12 meseci, zahtevi do kraja aprila 2023. godine

POLJOPRIVREDNO JUTRO VESTI

Dužnicima banke i davaocima finansijskog lizinga iz oblasti poljoprivrede odlukom Vlade Srbije omogućen je reprogram postojećih obaveza. To znači da se ti dužnici mogu opredeliti da im se izmirivanje obaveza po osnovu glavnice odloži u periodu od najmanje šest do 12 meseci, a u zavisnosti od sopstvenog izbora trajanja grejs perioda u okviru reprograma, navedeno je na sajtu Narodne banke Srbije.

Kako se navodi, reprogram je omogućen poljoprivrednicima koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno fizičkom licu koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Reprogram je omogućen i preduzetnicima, pravnim licima odnosno zemljoradničkoj zadruzi sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar, drugom pravnom licu razvrstanom u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Kako je navedneo na zvaničnoj stranici Narodne banke Srbije, pravo na reprogram ostvarivaće dužnici koji na dan 31. maja 2022. godine nisu u kašnjenju dužem od 90 dana po bilo kojoj obavezi prema banci odnosno davaocu lizinga na koju se reprogram primenjuje.

Zahtev za reprogram dužnik može podneti banci, odnosno davaocu lizinga u poslovnim prostorijama banke/davaoca lizinga, elektronskim putem ili poštom, najkasnije do 30. aprila 2023. godine.

IZVOR: Agrofin