POZIV ZA OBUKE ZA PISANJE BIZNIS PLANA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

BAČ LOKAL VESTI

Opština Bač je započela sa realizacijom projekta Inovativan i održiv pristup tržištu rada za ranjive grupe u opštini Bač, u okviru programa tehničke i finasijske podrške Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pilotiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje koja se pruža kroz Program „Migracije za razvoj IIIˮ koji realizuje GIZ, a finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Ciljna grupa projekta i polaznici obuka su lica koja pripadaju kategroiji teže zapošljivih: niskokvalifikovana nezaposlena lica, lica koja su starija od 50 godina, dugoročno nezaposlena lica, pre svega žene, mladi do 30 godina, izbegla i raseljena lica, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici socijalne pomoći, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena, samohrani roditelji i roditelji dece sa smetnjama u razvoju i drugi. Opština Bač poziva sva zainteresovana nezaposlena lica da se prijave za učešće u obukama za izradu poslovnog plana koje će biti organizovane u prvoj nedelji februara 2023. godine. Svi polaznici će dobiti certifikat o završenoj obuci koji je neophodan za konkurs za samozapošljvanje. Ukupno trajanje programa obuka je dva dana a pok za prijavu je utorak 31.januar. Svi zainteresovani mogu se prijaviti u Opštini Bač, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, tel. 021/60770-075 lokal 149, mobilni 064/8511916 ili na mail: nikola.banjac@bac.rs. Prijave se mogu podneti i lično u Opštini Bač, kancelarija 208 (drugi sprat).