IZBOR PRIVATNOG PARTNERA I DODELA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ

Opština Bač – Opštinska uprava Bač raspisala je javni poziv za izbor privatnog partnera i dodela ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Bač. Tekst javnog poziva i konkursna dokumentacija dostupni su na sledećem linku: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/133098 Javni poziv je objavljen u „Službenom […]

Nastavi čitanje

RASPISAN JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ ZA 2023. GODINU

Služba za poljoprivredu OU Bač obaveštava javnost da je raspisan JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI  OPŠTINE BAČ ZA 2023. GODINU. Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, mogućnost prijave na ovaj javni poziv imaju obrazovne i visokoobrazovne ustanove  čiji je osnivač država, stručne poljoprivredne službe i […]

Nastavi čitanje

ODELJENJE ZA POLJOPRIVREDU OU BAČ OBAVEŠTAVA O RASPISIVANJU OGLASA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Odeljenje za poljoprivredu OU Bač obaveštava sve zainteresovane da je raspisan Oglas za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe do privođenja planiranoj nameni. Svi zainteresovani ponuđači za učešće u licitaciji mogu se prijaviti najkasnije do 12.07.2022. godine. Oglas za javnu licitaciju i formular prijave može se preuzeti sa zvaničnog sajta opštinske uprave […]

Nastavi čitanje

ODELJENJE ZA POLJOPRIVREDU OU BAČ OBAVEŠTAVA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA U 2023. GODINI

Služba za poljoprivredu OU Bač obaveštava javnost da je raspisan JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ ZA 2023. GODINU Svi zainteresovani za ostvarivanje prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Bač u 2023. godini, treba da NAJKASNIJE DO 31.08.2022. godine podnesu ZAHTEV Republičkoj veterinarskoj […]

Nastavi čitanje

RASPISAN KONKURS ZA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je javni poziv za poljoprivredne stručne službe s teritorije AP Vojvodine za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta. Realizacija zemljišta u državnom vlasništvu finansiraće se u celosti iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za šta su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara dinara.    […]

Nastavi čitanje

KONKURS ZA URDUŽENJA U POLJOPRIVREDI

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj.    Sredstva se dodeljuju za realizaciju obrazovnih aktivnosti u domenu digitalizacije u poljoprivredi. Mogu se iskoristiti za organizaciju seminara na temu korišćenja  savremenih sistema u poljoprivredi, […]

Nastavi čitanje