RASPISAN JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ ZA 2023. GODINU

BAČ LOKAL KONKURSI

Služba za poljoprivredu OU Bač obaveštava javnost da je raspisan JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI  OPŠTINE BAČ ZA 2023. GODINU.

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, mogućnost prijave na ovaj javni poziv imaju obrazovne i visokoobrazovne ustanove  čiji je osnivač država, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, kao i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva.

Javni poziv je otvoren do  31.oktobra 2022. godine.

Svi zainteresovani, potrebni formular prijave mogu preuzeti sa zvaničnog sajta opštinske uprave Bač www.bac.rs.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Jelena Kovačević, Rukovodilac Odeljenja,  telefon: 021/6070-075, lokal 149 email: jelena.kovacevic@bac.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za privredu, poljoprivredu i ekonomski razvoj Opštine Bač.