ODELJENJE ZA POLJOPRIVREDU OU BAČ OBAVEŠTAVA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA U 2023. GODINI

BAČ LOKAL KONKURSI

Služba za poljoprivredu OU Bač obaveštava javnost da je raspisan JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ ZA 2023. GODINU

Svi zainteresovani za ostvarivanje prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Bač u 2023. godini, treba da NAJKASNIJE DO 31.08.2022. godine podnesu ZAHTEV Republičkoj veterinarskoj inspekciji radi utvrđivanja uslovnih grla na svom imanju.

Zahtev se predaje lično na pisarnici Južno Bačkog upravnog okruga u Novom Sadu, ili šalje poštom na:

Južnobački upravni okrug

Bulevar Mihajla Pupina 10

21000 Novi Sad

Sa obaveznom naznakom: „ZA VETERINARSKU INSPEKCIJU“

Pored Zahteva potrebno je dostaviti i dokaz o uplati takse u iznosu od 330,00 dinara na račun:

Primalac: Budžet Republike Srbije

Svrha: R.A.T.

Šifra plaćanja: 153

Broj računa: 840-742221843-57

Model: 97               

Poziv na broj: 68-204

Nakon zaprimljenog zahteva, veterinarska inspekcija će organizovati izlazak na teren radi obračuna uslovnih grla, kako bi se svim podnosiocima zahteva obezbedio potreban Zapisnik sa kojim će konkurisati na Javni poziv za ostvarivanje prava prečeg zakupa u 2023. godini.

Rok za apliciranje na Javni poziv je 31. oktobar 2022. godine.