RADOVI NA PUTEVIMA !!!

VESTI

Do 31.07.2023. godine, do 17 časova, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, na snazi će biti obustava saobraćaja na državnom putu II-A reda broj 111, na deonici Silbaš – Bački Maglić, od 20+313 do km 26+970. Saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcima: državnim putem II A reda broj 108, Silbaš – Despotovo, pa državnim putem II A reda broj 112, preko mesta Ravno Selo do Zmajeva, zatim državnim putem II A reda broj 113 do Rumenke i državnog puta II-A reda broj 111 ka Bačkom Petrovcu. Za putnička motorna vozila alternativni putni pravci su: državni put II A reda broj 108, Silbaš – Despotovo, pa državni put II-A reda broj 112 do mesta Ravno Selo, zatim opštinski put preko mesta Kulpin do Bačkog Petrovca. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Na pravcu Srpski Miletić – Odžaci, kroz mesto Odžaci, u dužini od oko 2,5 kilometara, zbog rehabilitacije kolovoza na biće obustavljen saobraćaj do 25. avgusta do 17 časova. Alternativni putni pravci su: put Srpski Miletić – Bogojevo, pa opštinski put od Bogojeva, preko Karavukova do Odžaka.

Na putu Vrbas–Zmajevo obustavljen je saobraćaj do 30. septembra 2023. godine do 17 časova, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza od Vrbasa do Bačkog Dobrog Polja i kroz Bačko Dobro Polje. Alternativni putni pravci su: Vrbas–Srbobran, pa Srbobran–Sirig i Sirig–Zmajevo, navode iz „Puteva Srbije”.