Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

VESTI

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Pravo na dodelu sredstava imaju supružnici i vanbračni partneri sa prebivalištem na teritoriji APV koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.800.000,00 dinara. Građevinska vrednost nekretnine ne sme biti veća od 2.400.000,00 dinara.

Rok za prijavu je 21.april