Počele su prijave za finansijsku podršku pacijentima sa retkim bolestima i porodicama obelilih u vidu tri vrste vaučera

VESTI

U pitanju je jednokratna finansijska pomoć od 25.000 dinara, vaučeri u apotekama u iznosu od 35.000 dinara i vaučeri za rehabilitaciju u banjama u iznosu od 50.000 dinara. Procedura je prilično jednostavna a sve informacije se nalaze na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, gde postoji odeljak podrške obolelima od retkih bolesti.    U zavisnosti od toga da li se zahtev podnosi za dodelu jednokratne novčane pomoći, za dodelu vaučera za kupovinu lekova i medicinskih sredstava ili za dodelu vaučera za rehabilitaciju i rekreaciju, podnosilac zahteva popunjava obrazac za određenu vrstu podrške i dostavlja ga Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Grupi za unapređenje kvaliteta života porodicama sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalih koji su oboleli od retkih bolesti, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd i putem elektronske pošte podrskaretkebolesti@minbpd.gov.rs

Izvor/fotografija: RTV