Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

VESTI

Unapređenje položaja žena u cilju ostvarivanja njihovog stanarskog prava još jedan je u nizu konkursa koji realizuje  Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Za tu namenu opredeljen je skoro 41 milion dinara, a konkurs je otvoren do polovine novembra.

   Kako je predviđeno konkursom jedna porodica ili samohrana majka ima pravo na 1.200.000 dinara ili oko 10.000 evra pomoći pri kupovini nekretnine. Jedan od uslova je i da barem jedno lice ne bude starije od 45 godina, da ima prebivalište na području Vojvodine i da nije već vlasnik ili suvlasnik određene nekretnine.

    Pravilno popunjene prijave trebalo bi dostaviti lično ili poštom, a sve informacije mogu se pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata.