JAVNI POZIV

BAČ LOKAL

Lokalna samouprava Bač raspisala je Javni poziv kojim se pozivaju borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata, članovi njihovih porodica i drugi korisnici u smislu Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, sa prebivalištem na teritoriji opštine Bač, da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na popust od 30% na komunalne usluge koje pruža JKP „Tvrđava“ Bač i besplatan linijski prevoz koji vrši JKP „Tvrđava“na teritoriji opštine Bač

Zahtev se preuzima i predaje na pisarnici JKP „Tvrđava“ Bač, ul. M.Tita 73, u Baču, svakog radnog dana od 07-15 časova.

Uz zahtev, navedena lica su dužna priložiti kopiju legitimacije o utvrđenom statusu ili drugi dokumenat kojim im je utvrđen status korisnika prema Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, kopiju lične karte ili izvod očitane lične karte

Izvor: opština Bač