ZAŠTITITE SVOJ VODOMER OD SMRZAVANJA

VESTI

Niske temperature mogu da prouzrokuju smrzavanje i velika oštećenja uređaja za merenje vode, kao i vodovodnih instalacija, te ih je neophodno na vreme toplotno zaštititi.  Propisno postavljena brojila nalaze se izvan zone smrzavanja posebno ako je vodomerno okno poklopljeno, dok ostale vodomere treba adekvatno zaštititi. Skloništa u kojima se nalaze merni uređaji treba da budu suva, a sam vodomer potrebno je izolovati daskama, stiroporom, kamenom vunom ili slamom kako bi se predupredilo pucanje uređaja. Posebno treba zaštititi metalne poklopce na šahtama. U slučaju oštećenja usled smrzavanja najčešće dolazi do havarije koja negativno može da se odrazi na utrošk vode, pa samim tim i na povećane račune. Troškove zamene, servisiranja i baždarenja oštećenih vodomera, u ovom slučaju, snosi korisnik.  Kvar je potrebno prijaviti dežurnim službama nadležnog komunalnog preduzeća.