Vodostaji niski, riblji fond ugrožen, plovidba rekama i dalje redovna

VESTI

Vodostaji reka u Srbiji su na vrlo niskom nivou, blizu biološkog minimuma i takva situacija nas očekuje do septembra, kažu hidrolozi. To znači da su reke na granici tečenja i da se količina kiseonika smanjuje što direktno utiče na živi svet. Osim reka, ugrožena su i jezera, naročito ona koja osim akumulacije nemaju drugi dotok vode. Nekoliko vezanih sušnih godina dovelo je do toga da je nivo vode na većini akumulacionih jezera u Vojvodini na biološkom minimumu, ipak najdrastičnija situacija je na jezeru u Čonoplji odakle je, zbog isušenja, počelo preseljenje ribe. „Translokacija ribljeg fonda podrazumeva prvo izlov preostale žive ribe smeštanje u velike kanistere koji imaju svež dotok kiseonika konstantno i voze se u najbližu ribolovnu vodu koja je u ovom slučaju kanal Vrbas – Bezdan koji je sastavni deo hidrosistema“, navodi za RTV Igor Kolaković, JVP „Vode Vojvodine“. Trenutni parametri pokazuju da je ovo najsušnija godina od 2012. a predstoje nam još dva letnja meseca i nimalo optimistične prognoze kada je reč o padavinama u narednom periodu. Suša je uzrokovala da se poslednjih dana na Savi i Dunavu beleže vrednosti ispod niskih plovidbenih nivoa, ipak u Lučkoj kapetaniji Novi Sad kažu da problema u plovidbi nema.