Usvojena nova Uredba o dodeli subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine

VESTI

Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, usvojila novu uredbu o dodeli subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine, kojom će ovaj proces biti znatno olakšan i ubrzan. Pravo na novčana sredstva može se ostvariti za izgradnju kuće ili stana na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je ostvaren od strane odgovornog projektanta, a za kupovinu kuće ili stana prema vrednosti kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti, saopšteno je iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Uredbom je predviđeno da lokalne samouprave najkasnije do 30 dana od prijema zahteva dostave dokumentaciju Komisiji na odlučivanje, a da Komisija odlučuje po primljenim zahtevima najkasnije u roku od 30 dana od prijema urednog zahteva i dokumentacije.