URUČENI UZGOVORI ZA POKRETANJE POSLA ZA PROGNANA I RASELJENA LICA NA TERITORIJI APV

BAČ LOKAL

Tim povodom je Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić istakao da će država i dalje pomagati izbeglim i raseljenim ljudima kako bi se što više osnažili.  Dvanaest porodica koje žive na području opština Bač i Bačka Palanka dobilo je 3.600.000 dinara za pokretanje i unapređenje sopstvenog posla, a reč je o ekonomskoj pomoći i osnaživanju prognanih i rasljenih lica iz ratova devesetih. Aleksandar Sofić, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: “Prvi put od postojanja Fonda za izbegla i raseljena lica raspisali smo konkurs za teritoriju kompletne severne srpske pokrajine, to znači da nismo morali kao prethodnih godina da targetiramo samo neke opštine. Nastavljamo da pomažemo i dalje , a novi konkursi slede već sledeće godine gde će svi biti pozvani da se jave”.