RASPISAN OGLAS ZA LICITACIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BAČ

BAČ LOKAL VESTI

Opština Bač raspisala je Oglas za licitaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području opštine Bač, o uslovima prvog kruga u katastarskim opštinama Selenča, Bač, Bačko Novo Selo, Bođani, Plavna i Vajska u ukupnoj površini od  1.274 hektara. Javno nadmetanje za poljoprivredno zemljište se i ove godine obavlja putem veb aplikacije koja se nalazi na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište ( upz.minpolj.go.rs) . Tekst Oglasa može se preuzeti sa sajta Uprave za poljoprivredno zemljište a uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po grupisanim jedinicama javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet davanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine BAČ, u kancelariji br 213 svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 16 časova , u ponedeljak 23.01.2023. godine.