RASPISAN KONKURS ZA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽE

KONKURSI VESTI

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je javni poziv za poljoprivredne stručne službe s teritorije AP Vojvodine za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta. Realizacija zemljišta u državnom vlasništvu finansiraće se u celosti iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za šta su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara dinara.

   Po okončanju poziva, Pokrajinski sekretarijat doneće plan realizacije sa konačnim brojem uzoraka za svaku poljoprivrednu stručnu službu koja ispunjava uslove navedene u pozivu.

   Rok za podnošenje prijava je 5. novembar.