RASPISAN JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ

BAČ LOKAL VESTI

U okviru realizacije Programa Energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bač za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije  za 2022. godinu, Opština Bač raspisala je javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Bač. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Bač. Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 27.05.2022. godine.