PROMOCIJA DVE NOVE KNJIGE DUŠANA LONČARA – knjige pesama „SVA OD ZEMLJE PESMA,“ Prometej, Novi Sad i  knjige aforizama „SERBIA/SER – BIA,“ Prometej, Novi Sad

DEŠAVANJA KULTURA

U utorak, 14. juna 2022. godine, u Somboru, u Srpskoj čitaonici „Laza

Kostić“, u 19,oo časova, održaće se promocija dve nove knjige Dušana

Lončara, dipl. sociologa, pesnika i aforističara iz Novog Sada.

U predstavljanju knjiga i stvaralaštva, učestvovaće Profesor Svetlana

Gradinac (rođ Živadinović), Tomislav Drvar, satiričar, Branimir

Plavšić, novinar i autor.

U recenziji rukopisa pesama, akademik Prof Dr Julijan Tamaš

metaforički ističe: „… Kao obrazovanom i senzibilnom čoveku sa dve

Itake, uz to sa moralnim integritetom, preostala je sudbina ždralova,

tačnije usamljenog ždrala. Ždral ima dva zavičaja. Njegova sudbina je da

kada leti u jedan od njih, na drugi se stalno osvrće. Ne odriče se ni jednog.

I oba su njegova. U jednom, oprostranjenom, živi. Drugi, ukorenjeni, pamti…

…Ravni rešenja Lončareve individualne poetike pripadaju ne samo za

Bačku karakteristične himne, ode ( ne i idile… ) pšenici, suncokretu,

dudu, kukuruzu, jorgovanu, nego i kućištu, koševini, krčevini, divljoj

usamljenoj ruži koja iščekuje nečiji zadivljeni pogled njenoj lepoti…“

U prikazu nove knjige pod naslovom „Od kućišta do selišta“, Profesor

Svetlana Gradinac piše o ljubavi prema dva zavičaja: “Najnovija zbirka

pesama Dušana Lončara Sva od zemlje pesma, lirski je zapis o dve naizgled

suprotstavljene emocije, o ljubavi prema dva zavičaja: Lici, odakle potiče

cela pesnikova porodica i Vojvodini, u koju su se posle Dugog svetskog rata

doselili… Motiv dva zavičaja ujedinjuje se u zajedničku ljubav i saznanje da

je lirski subjekat definisan upravo tom datošću. Iz toga proizlazi i

pitanje i odgovor: Odakle sam, ne pitaj, u pesmi u kojoj se bavi svojim

korenima i predačkim stablom koje je rađalo tri veka u Lici, a sada počiva

na zaboravljenim grobljima u krajini koje više nema. Izlaz iz ove datosti

pesnik pronalazi u stihovima:

Rođen, stasao – ovde sam, / al  s Likom šta ću?

Dva zavičaja imam,/ koji se rasprostiru – / ovde i tamo – tamo i ovde.

Čovek sam bogat./ Odakle sam, ne pitaj!

Posle čitanja nove knjige aforizama, naš najcenjeniji poznavalac

srpske aforistike, Prof Dr Ratko Božović, u poruci autoru, napisao je

sledeće: „Poštovani gospodine Lončar, primio sam i pročitao vašu

predivnu knjigu SERBIA… Hvala vam na pažnji. Žao mi je što se ranije

nismo upoznali jer bih vas s razlogom svrstao u naše najbolje

aforističare. Ne znam da li ste videli moje dvotomne knjige OD STRADIJE

DO STRADIJE? Vaša prethodna inače izvanredna knjiga aforizama stigla je

do mene u trenutku kada sam imao velike probleme sa zdravljem. Tada mi

nije bilo nidočega. A to što ste sociolog i pesnik našlo se kao misaona i

literarna sinteza u vašim aforizmima. Meni se čini da je vaš kritički

duh bliži satiri nego humoru. U svakom slučaju, to je kod ove vrste

aforizma teško razdvojiti. Očekujem od vas i nove kreativne darove. Sve

najbolje, Ratko Božović.“

Recenzent knjige SERBIA III Julijan Tamaš, akademik, o izvorima

političke satire ističe sledeće:„ Pesnik i satiričar, Dušan Lončar, u

trećoj knjizi aforizama, razvija kolektivne identitete kao izvore

političke satire… nasuprot pojedincu (građaninu – prim. D.L.) kao jedinom

izvornom nosiocu suvereniteta. Tu su i predstavničke institucije

savremenog društva…kao izvor neiscrpne političke satire…“

Recenzent Mr Divna Bijelić, književnica, izdvajajući epicentralni

pojam, naglašava:“ Ako svako delo poseduje epicentralni pojam… onda je to

u Dušanovom delu pojam građanina. Autor poseduje svest o tome šta reč

građanin predstavlja vaistinu… Ako je građanska neposlušnost imperativ…

zbog raznih vrsta uzurpatora iznutra i spolja, onda pravi građanin može da

bude samo neposlušni grđanin…. dominiraju aforizmi koji ne poseduju

humornu notu… izgleda da je sasvim izvesno da je vrag odneo šalu.“

KAO SOMBORSKI ĐAK – PUTNIK

U ovoj zemlji ne postoji mesto, grad, u kome ljudi više od Somboraca

gledaju svoja posla. I u kome se manje dangubi. Oduvek se dešavao u kućama i

tamo gde bi trebalo, a ne – na ulici. Sombor je grad domaćinski, sačuvane

barokne privatnosti, smerne, izbirljivo uzdržane i negalamdžijske

javnosti.

Ko Sombor zaista upozna, mora imati respekt prema njemu, a ko je

došljak, brzo ga stekne. I ko nije u njemu rođen, brzo, pitomo i veoma

komotno postaje Somborac. U velikom gradu, došljak može da ostane

došljak do kraja svog veka. U manjem, ta mogućnost se smanjuje, a u

Ravanvaroši, svoj dom je brzo stekao.

Sombor ima dušu, a protiv duše se ne može. Ne može se protiv lepih

zdanja, velikih imena njegovih, slikara, slika i jedne najveće

istoriografske i sudbinske, stvorenih knjiga i čitaonica, Grada iscrtanog

Jovinovom arhirukom, a ne satelitskom; Sombora istorijskog legitimiteta,

statusa i prepoznatljivog kulturnog i sportsko – tradicijskog pečata, retkog.

Grad naše školaračke mladosti, bujno olistalog suncobrana,

dobroćudne tajnovitosti, bezazlene ćutljivosti, dostojanstveno

nesamoljubiv. Tipično srednjoevropska varoš, a – naša.

Uprkos svim našim nevoljama i nizbrdicama, Sombor nije postao

provincija i provincijalan, zatvorenog duha samodopadljivosti. Ostao je

patinastog šarma, iako u iznošenom, ali u čistom odelu. Svetinja za

strahopoštovanje i naklon.