PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA TERITORIJI MESNE ZAJEDNICE BAČKO NOVO SELO

BAČ LOKAL VESTI

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i na osnovu Zaključka opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bač, predsednik opštine Bač dr Steva Panić doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Mesne zajednice Bačko Novo Selo.

Vanredna situacija se proglašava zbog štete nastale od olujnog vetra i sprovođenja operativnih mera zaštite i spasavanja. Oformljenoj komisiji Štaba za vandredne situacije opštine Bač,  građani koji su tokom nevremena pretrpeli štetu, treba da se prijave kako bi komisija izašla na teren i sačinila potreban zapisnik o nastaloj šteti.