POZIV ZA GLASANJE NA KOSOVU I METOHIJI

POLITIKA

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije uputio je obaveštenje za sva interno raseljena lica sa Kosova i Metohije da će se 17.oktobra 2021.god održati lokalni izbori na Kosovu i Metohiji.

   Pravo glasa imaju punoletna lica koja poseduju važeću ličnu kartu izdatu od strane privremenih istitucija samouprave u Prištini ( lična karta izdata na Kosovu i Metohiji) a glasanje se vrši isključivo na biračkom mestu, u mestu prebivališta, gde je lice upisano u Centralni birački registar.

   Tim povodom, za sve koji žele da učestvuju u izborima, biće organizovan prevoz do biračkih mesta na Kosovu i Metohiji a za prijavu i bliže informacije oko organizovanog prevoza, zainteresovani se mogu obratiti na broj 0800/ 201 – 011