POZIV ZA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA

VESTI

Ministarstvo odbrane poziva sve državljanine Srbije od 19 do 30 godina koji žele da obuku uniformu Vojske Srbije da se prijave za dobrovoljno služenje šestomesečnog vojnog roka sa oružjem.

Poziv za prijavu je otvoren tokom čitave godine, a do kraja novembra traje prijavljivanje za decembarski uputni rok.

Svi zainteresovani detaljne informacije u vezi sa uslovima i postupkom prijavljivanja za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2022. godini mogu da dobiju u centrima Ministarstva odbrane u svojim opštinama i na sajtu Ministarstva odbrane.