Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za porodice u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja

VESTI

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za porodice u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Bespovratna sredstva namenjena su za kupovinu nekretnine ili dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje postojeće nekretnine.

Pravo učešća na konkursu imaju roditelji iz porodica u kojima se počev od 1. januara 2022. godine pa do dana raspisivanja konkursa (3. februara 2023. godine) rodilo treće ili četvrto dete.

Krajnji rok za prijavu na konkurs je 27. mart 2023. godine.