Pokrajinska vlada daje 50 miliona za energetske vaučere za najsiromašnije

VESTI

Pokrajinska vlada izdvojila je 50 miliona dinara za nabavku energenata za socijalno ugroženo stanovništvo na teritoriji Vojvodine. Ovom merom podrške biće obuhvaćeno 3.330 najugroženijih domaćinstava, koja će dobiti vaučere od 15.000 dinara, koje će moći da iskoriste za plaćanje računa ili za refundaciju troškova za kupovinu ogrevnog drveta, uglja, peleta ili mazuta.

Pomoć će biti upućena opštinama koje ne mogu samostalno da obezbede sredstva za pomoć socijalno najugroženijim građanima, koji zbog visoke cene energenata nisu u mogućnosti da prevaziđu poteškoće u vezi s nabavkom ogreva.

Među opštinama kojima će biti upućena pomoć  je i opština Bač.

Subvencije će biti realizovane prema kriterijumima i prioritetima koje će definisati centri za socijalni rad u tim opštinama.

Pokrajinska vlada zadužila je i Direkciju za robne rezerve Vojvodine da lokalnim samoupravama u Vojvodini isporuči 35.000 paketa pomoći u hrani i sredstvima za higijenu za socijalno ugroženo stanovništvo. Pomoć u ukupnoj vrednosti od 85 miliona dinara biće upućena u 32 opštine u Vojvodini.