PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU TEŽE ZAPOŠLJIVIH KATEGORIJA U OPŠTINI BAČ 

BAČ LOKAL VESTI

Opština Bač, u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka iz Novog Sada i Udruženjem Roma i Rumuna ’’Mladost’’ iz Vajske realizuje „Razvoj mogućnosti za zapošljavanje i unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa u Bačkoj – šansa za bolju budućnost“ koji se sprovodi u okviru Inicijative za inkluziju 3 programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Projekat traje ukupno 12 meseci, a trenutno se nalazi na polovini realizacije.

Projekat ima za cilj stvaranje preduslova za društvenu integraciju marginalizovanih društvenih grupa u opštini Bač i naseljima susednih opština kroz aktivno uključivanje na tržište rada, unapređenje njihovog socio-ekonomskog položaja i kvaliteta života.

Kroz dosadašnje aktivnosti na projektu realizovane su obuke za 39 nezaposlenih lica, pretežno romske populacije ali i drugih iz kategorije teže zapošljivih. Kroz ove obuke polaznici su stekli osnovna znanja o pripremi biznis plana, na koji način da pokrenu i vode sopstveni biznis, kako da dođu do različitih izvora finansiranja i slično. Takođe, ovim licima je kroz projekat obezbeđena i mentorska podrška u pripremi biznis plana i razvoju poslovne ideje kako bi mogli konkurisati za nabavku opreme za otpočinjanje sopstvenog posla, što je bila još jedna od mera podrške na projektu. Kroz javni poziv za nabavku opreme za lica koja su nezaposlena i koja pripadaju kategoriji teže zapošljivih, Opština Bač je podržala 27 korisnika koji će u narednom periodu dobiti opremu za otpočinjanje sopstvenog posla, i to za: pekare i poslastičare, automehaničare i električare, bravare, stolare, reciklaže, autoperionice, kozmetički salon, preradu voća i povrća i drugo. Takođe, kroz projekat je zaposleno 5 lica koja pripadaju kategoriji teže zapošljivih, kod lokalnih poslodavaca u Baču Deronjama i opštini Odžaci.Opština Bač je kroz ovaj projekat podržala i 8 poslodavaca iz prethodne faze projekta, koji su 2020 i 2021 godine dobili subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novim radnim mestima, a sa ciljem očuvanja tih radnih mesta.

Do kraja projekta će biti završena analiza potreba lokalnih nevladinih organizacija koje se bave marginalizovanim grupama kako bi se podaci iz analize i potrebe koje budu formulisane u okviru fokus grupe mogle uvrstiti u lokalne razvojne dokumente i akcione planove ali u buduće projekte i finasijske planove lokalnih samouprava Bača, Odžaka i Bačke Palanke. Takođe, do kraja projekta je planirano zapošljavanje još 5 lica kod lokalnih poslodavaca u skladu sa njihovim potrebama ali i nastavak mentorske podrške korisnicima koji su dobili opremu i poslodavcima koji su zaposlili nezaposlena lica.