Otvoren konkurs Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za nabavku mehanizacije

POLJOPRIVREDNO JUTRO VESTI

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u  2022. godini sa  ciljem  stvaranj uslova za  podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo da konkurišu imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine u aktivnom statusu, kao i fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije  Vojvodine, kao i pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Maksimalan iznos kredita je 4.500.000 dinara,a  minimalan 300.000 dinara. Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od pet godine u koji je uključen grejs period od  šest meseci, računajući od dana prenosa sredstava, Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata. Otplata je u šestomesečnim ratama, a prva se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača  čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja poljoprivredne mehanizacije.

Prijave se podnose zaključno sa 31. oktobrom.

IZVOR: Agrofin