OPŠTI POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU

VESTI

Opština Bač obaveštava sve da je u toku Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju po Opštem pozivu redovnog godišta 2006 (svi koji u ovoj kalendarskoj godinu navršavaju 18 godina.) Regruti koji se uvode u vojnu evidenciju sa sobom treba da ponesu ličnu kartu, a ukoliko ne poseduju istu na uvid je neophodno poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. Na osnovu Zakona o vojnoj ,radnoj i materijalnoj obavezi u vojnu evidenciju upisuju se i lica starijih godišta, a koja nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se jave u kancelariju Ministarstva odbrane Bač. Uvođenje u vojnu evidenciju je moguće realizovati svakog ponedeljka u periodu od 8 do 14 časova, do 29.februara 2024.godine.