ODRŽANA PREZENTACIJA INOVATIVNOG REŠENJA SA HAKATON TAKMIČENJA

BAČ LOKAL VESTI

U Kulturnoj stanici „Svilara“  održana je prezentacija inovativnih rešenja za unapređenje cirkularnog kulturnog turizma u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu – na Fruškoj gori, koju organizuje Stalna konferencija gradova i opština  u okviru horizont projekta „Be.CulTOUR: Više od kulturnog turizma“, i tom prilikom obratio se pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević.

Stalna konferencija je, u saradnji sa navedenim opštinama i u partnerstvu sa još 14 međunarodnih organizacija, dobila podršku iz programa EU za istraživanje i inovacije Horizont 2020 za ovaj projekat sa ciljem unapređenja i inovativnog razvoja u sferama kulturnog, istorijskog, religijskog i prirodnog nasleđa i turizma u šest evropskih oblasti, među kojima je i Vojvodina.

Prema rečima organizatora, rezultati projekta će svakako dati prve savremene primere osmišljene strategije razvoja kulturnog turizma,i odgovore na potrebe turista, kao i lokalnog stanovništva, sa održivim sistemskim ulaganjem u prezentaciju istorijskog i kulturnog nasleđa, i ciljem da se kulturni i prirodni resursi sačuvaju za buduće generacije.