ODELJENJE ZA POLJOPRIVREDU OU BAČ OBAVEŠTAVA O RASPISIVANJU OGLASA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POLJOPRIVREDNE SVRHE

BAČ LOKAL KONKURSI

Odeljenje za poljoprivredu OU Bač obaveštava sve zainteresovane da je raspisan Oglas za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe do privođenja planiranoj nameni.

Svi zainteresovani ponuđači za učešće u licitaciji mogu se prijaviti najkasnije do 12.07.2022. godine.

Oglas za javnu licitaciju i formular prijave može se preuzeti sa zvaničnog sajta opštinske uprave Bač www.bac.rs.