MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU RASPISALO JE KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

VESTI

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih srestava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu. Za ovu namenu je predviđeno pola milijarde dinara, a rok za prijavljivanje je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 01.11. tekuće godine.

Pravo učešća na javnom konkursu za seoske kuće sa okućnicom imaju punoletni državljani Srbije, pojedinci, samohrani roditelji i parovi, mlađi od 45 godina.

Podnosilac prijave samostalno pronalazi kuću sa okućnicom i obraća se lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se kuća nalazi, a i ove godine davaće se najviše 1,2 miliona dinara za kupovinu jedne kuće.

Izvor: Dnevnik