Ministarstvo unutrašnjih poslova je raspisalo konkurs za obuku 1.100 policajca u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici

VESTI

Mesta su otvorena za obuku 550 policajaca, 300 saobraćajnih policajaca i 250 graničnih policajaca u 27 policijskih uprava.

Zainteresovani za obuku u COPO-u treba da pored državljanstva Srbije i prebivališta u Srbiji, ima manje od 18 i ne više do 24 godine, odnosno ne više od 27 godina ukoliko je svršeni student Kriminalističko-policijskog univerziteta, završenu srednju školu ili pomenuti fakultet, dozvolu „B“ kategorije, nema bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i da ispuni zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti.

Uslovi konkursa mogu se naći i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs