KORISNICI PORODIČNIH PENZIJA – DECA TREBA DA DOSTAVE POTVRDE O UPISU U ŠKOLU

VESTI

Korisnici porodičnih penzija − deca kojima je školovanje uslov za korišćenje prava, u obavezi su da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje dostave potvrde o upisu u školu. Potvrde, odnosno dokaz o pohađanju odgovarajuće škole ili fakulteta treba dostavljati blagovremeno, odmah po upisu svake školske godine.   Krajnji rok do kada učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, moraju da dostave potvrde o školovanju da im ne bi bila obustavljena isplata prinadležnosti je 20. septembar. Studenti to moraju da učine do kraja oktobra.