JAVNI POZIV ZA DODELU NOVE OPREME ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZPOSLENIH LICA SA TERITORIJE OPŠTINE BAČ KOJA PRIPADAJU KATEGORIJI TEŽE ZAPOŠLJIVIH

BAČ LOKAL

Opština Bač, sprovodi projekat “Inovativan i održiv pristup tržištu rada ranjivih grupa u opštini Bač“ u okviru kojeg se raspisuje Javni poziv za dodelu nove opreme za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije opštine Bač koja pripadaju kategoriji teže zapošljivih, a na koji mogu da se jave sva zainteresovana lica sa teritorije opštine Bač.

Bespovratna pomoć podrazumeva podršku u vidu nabavke nove opreme u vrednosti do 250.000,00 dinara po licu, za samozapošljavanje nezaposlenih lica koja pripadaju kategoriji teže zapošljivih (otvaranje preduzetničke radnje, osnivanja zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos).

Rok za prijavu na Javni poziv je 15.03.2023. godine