IZBOR PRIVATNOG PARTNERA I DODELA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ

KONKURSI

Opština Bač – Opštinska uprava Bač raspisala je javni poziv za izbor privatnog partnera i dodela ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Bač.

Tekst javnog poziva i konkursna dokumentacija dostupni su na sledećem linku:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/133098

Javni poziv je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 144 od 30. decembra 2022. godine.

Opština Bač – Opštinska uprava Bač je donela Odluku o dodeli ugovora u predmetnom postupku, te će po dobijanju saglasnosti SO Bač na tekst nacrta javnog ugovora isti biti zaključen.