DO 15.JULA ROK ZA PRIJAVU FIZIČKIH I PRAVNIH LICA KOJA ZEMLJIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI KORISTE BEZ PRAVNOG OSNOVA

BAČ LOKAL

Lokalna samouprava Bač pozvala je fizička i pravna lica koja koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojine bez pravnog osnova, odnosno suprotno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u agro ekonomskoj 2021/2022.godini da se prijave nadležnom organu jednici lokalne samouprave i istovremeno plate trostruki iznos najviše prosečne cene po hektaru za zemljište koje se koristi bez pravnog osnova i potpišu vansudska poravnanja.

 Pozivaju se i fizička i pravna lica koja koriste građevinsko zemljište u javnoj svojini opštine Bač koje se do privođenja nameni koristi za poljoprivrednu prozvodnju bez pravnog osnova da se prijave u lokalnu samoupravu i plate nadoknadu za korišćenje tog zemljišta i potpišu vansudska poravnanja.

 Ukoliko se lica do 15.jula ne odazovu ovim javnim pozivima, Opština Bač će pristupiti skidanju useva sa poljoprivrednih zemljišta u državnoj svojini i sa građevinskih zemljišta  javnoj svojini opštine Bač koja se koriste za poljoprivrednu proizvodnju,  na teret lica koje bespravno koriste ova zemljišta bez pravnog osnova.

Prijave se podnose na pisarnocu opštinske uprave u zatvorenim kovertama sa naznakom “ Opština Bač – prijava za bespravno korišćenje zemljišta na teritoriji opštine Bač“.