Apel iz Sektora za vanredne situacije – ne palite travu i nisko rastinje

VESTI

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenim prostorima, u šumi i po obodima šuma, zbog opasnosti širenja požara koji može da ugrozi živote građana i da nanese velike materijalne štete. U saopštenju se navodi da su samo u toku juna i jula ove godine evidentirana 4.982 vanredna događaja, od kojih su najbrojniji požari, kojih je bilo 3.836. Precizira se da su od ukupnog broja požara 2.884 nastala na otvorenom prostoru. Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spalјivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru i ostataka strnih useva i da je za nepoštovanje ove odredbe zaprećena kazna, za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Istim zakonom zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udalјenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena kazna za fizička lica iznosi od 10.000 do 50.000 dinara, stoji u saopštenju. Sektor za vanredne situacije će i u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada MUP-a, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, nastaviti aktivnosti pojačanog nadzora i obilaska terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve se ovo sprovodi u cilјu smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti građana i njihove imovine, saopštio je Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije.