Promocija knjige Slavice Srdić Pogrmilović „Neprebol“

DEŠAVANJA KULTURA

Zavičajno udruženje Sraba „Korijeni“ i Srpska čitaonica „Laza Kostić“ organizuju promociju

knjige autorke Slavice Srdić Pogrmilović „Neprebol“ u Srpskoj čitaonici , 11.juna 2022. godine sa

početkom u 19:00 časova.

Slavica o sebi i o ovom delu ukratko kaže : „ Rodom sam iz Like (Vrhovine), živela sam u Gospiću

do 1991.godine, a od 1991.godine živim u Beogradu. Godinama držim na okupu moje zemljake u

fejsbuk grupi "Iz starog albuma Vrhovine-Plitvička jezera", u kojoj godinama objavljujem

fotografije, priče o starom kraju. naše običaje i tradiciju… kradem od zaborava. Iz svega toga

nikla je i ova knjiga. Spomen na stari kraj. Knjiga priča o Lici, starom kraju, običajima , tradiciji,

starim rečima (onima zaboravljenima), priče iz kraja, one koje govore o duhu jednog naroda, kako je

onomad bilo. Rodni kraj je bogastvo koje se ne može poneti u koferu i većina nas ostala je gladna

rodnog neba. Ova knjiga je pisana iz srca sa samo jednom željom da stari kraj ukradem od

zaborava…Naslovna strana knjige simbolično priča: Prvi simbol je tradicionala lička kuća –

dom, đedovina –kućni prag. Drugi simbol je majka a treći simbol je sam naziv knjige „Neprebol“, a

on nije slučajan – u ovu riječ svi stanemo… ona najbolje opisuje naše stanje duše odlaskom sa

vjekovnih ognjišta.“