POTPISAN UGOVOR O REALIZACIJI PROJEKATA U OBLASTI OMLADINE I SPORTA

VESTI

Opština Bač je jedna od lokalnih samouprava kojoj je uručen ugovor za  realizaciju projekta. Sredstva odobrena za realizaciju projekta iznose 1.990.000,00 dinara. 

Ministar Vanja Udovičić potpisao je ugovore sa predstavnicima 38 jedinica lokalnih samouprava u Srbiji.  Tom prilikom Marina Balaban, Zamenica predsednika Opštine Bač prisustvovala je u četvrtak 5. maja 2022. godine potpisivanju ugovora u ime opštine Bač.

Sredstva su namenjena za realizaciju projekta adaptacije rasvete sportske dvorane u Baču kako bi se prevazišli nedostaci i hala adekvatno odgovorila potrebama korisnika.

Prema rečima Ministra, jedinice lokalnih samouprava su ključni partneri u ostvarivanju prioritetnih ciljeva, a to su kontinuiran rad na stvaranju uslova za kvalitetniji život mladih u Srbiji, kao i ravnomeran razvoj sportske infrastrukture u svim delovima naše zemlje.

Dodao je još da izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih sportskih objekata, kao i podrškom mladima, zajedno gradimo lepšu sadašnjost i temelje za nove generacije koje će za najbolje primere imati ljude iz svog najbližeg okruženja.