OTKUP KUKURUZA

POLJOPRIVREDNO JUTRO

Na zvaničnom sajtu Republičke direkcije za robne rezerve objavljeno je da direkcija od fizičkih lica, zemljoradničkih zadruga i pravnih lica kupuje merkantilni kukuruz ovogodišnjeg roda.

   Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema propisanom standardu.

     Otkupna cena  je 29 dinara za kilogram (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

   Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazsinstva je 10, a maksimalna 100 tona.    Rok za realizaciju kupovine je do 30. novembra