IZMENE PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA

VESTI

Izmene Pravilnika o tehničkom pregledu vozila stupile su na snagu 4. juna. Izmene donose, kako piše N1, manje gužve i čekanja, a kad se vozilo vrati kao tehnički neispravno rok da se ti nedostaci isprave je produžen sa tri na sedam radnih dana.

Najveći broj izmena odnosi se na preciziranje poslovanja preduzetnika koji se bave tehničkim pregledima.

Jedna od promena je, da je omogućeno istovremeno obavljanje tehničkog pregleda tako da dva i više vozila sada može na pregled.

    Izmena ima i za vozila namenjena za poljoprivredne radove. Njima je omogućeno da, ako se prvi put registruju u Srbiji, a starija su od 10 godina, ne moraju da imaju dokaz o ispitivanju vozila, što nije slučaj sa ostalim vozilima.

Izvor:N1